Obchodní podmínky pro zprostředkování služeb v oblasti prodeje internetu a televize.

Portál netvzduchem.cz je zprostředkovatel vysokorychlostního internetu
a digitalní televize s pokrytím 98% České republiky. Pokud hledáte
výkon, nejvýhodnější cenu, bezplatný a špičkový servis a podporu,
jsme pro vás tou správnou volbou. Díky našemu partnerovi Vám vybereme
nejvýhodnější internet, televizi i mobilní tarif s nejlepším pokrytím
a zajistíme nejrychlejší 4G LTE mobilní internet i na cesty. Vyberte
si z naší nabídky a my se o vše bezplatně postaráme.

Tyto obchodní podmínky jsou platné pro zprostředkování smluv o prodeji
internetu a televize mezi prodavači (dále jen „poskytovatelé služeb“)
a klienty společnosti netvzduchem.cz,  Kromě těchto Všeobecných
obchodních podmínek nacházejí uplatnění příslušné smluvní podmínky poskytovatelů
služeb.Všeobecné obchodní podmínky pro zprostředkování služeb v oblasti
prodeje internetu a -televize.Tyto obchodní podmínky jsou platné pro
zprostředkování smluv o prodeji internetu a televize mezi prodavači Roman Zámečník, Sklenská 85/7 19800 Praha IČ: 06545408 (dále jen
„poskytovatel služeb“) Kromě těchto Všeobecných obchodních podmínek nacházejí
uplatnění příslušné smluvní podmínky poskytovatelů služeb.I. Úvodní ustanovení

1.1.
Těmito obchodními podmínkami se řídí vztahy mezi poskytovatelem
a zákazníkem, není-li dohodnuto jinak.

1.2.
Poskytovatelem se pro účely těchto obchodních podmínek rozumí Roman Zámečník IČO:
06545408.

1.3.
Zákazníkem se pro účely těchto obchodních podmínek rozumí fyzická nebo
právnická osoba, jež kontaktovala poskytovatele ve smyslu těchto obchodních
podmínek.

1.4.
Kontaktováním poskytovatele podle těchto obchodních podmínek se rozumí zejména:
a) vyplnění a odeslání kontaktního formuláře nebo objednávkového formuláře
na portálu www.wifinternet.cz. b) telefonické spojení se s poskytovatelem,
c) využití veškerých elektronických médií typu email, SMS.

1.5.
Zákazník vyjadřuje souhlas s těmito obchodními podmínkami a vyjadřuje
svou vůli být těmito podmínkami vázán, pokud kontaktoval poskytovatele ve
smyslu těchto obchodních podmínek nebo navštívil portál netvzduchem.cz
a využil služeb poskytovatele. Tímto zároveň potvrzuje, že se
s těmito obchodními podmínkami řádně seznámil a bez nátlaku
s nimi souhlasí.

1.6.
Tyto obchodní podmínky jsou dostupné zejména na portálu netvzduchem.cz,
v sídle poskytovatele nebo jsou přiloženy ke smlouvě, uzavřené mezi
poskytovatelem a zákazníkem.

1.7.
Poskytovatel získává smluvní odměnu od operátora za poskytování
marketingových služeb.

1.8.
Poskytovatel financuje svůj provoz z prodeje marketingových služeb
a zprostředkování služeb II. Objednávky

2.1.
Poskytovatel prohlašuje, že se zabývá zprostředkováním vhodných produktů
zákazníkům ve smyslu těchto obchodních podmínek.

2.2.
Zákazník může využít služeb poskytovatele zejména kontaktováním poskytovatele
emailem, telefonicky či pomocí příslušného kontaktní formuláře na tomto
portálu (dále jen „využití služeb“).

2.3.
Využitím služeb poskytovatele nedochází ke vzniku právního vztahu mezi
zákazníkem a poskytovatelem. Vztah mezi zákazníkem a příslušným
poskytovatelem vzniká teprve na základě uzavření smlouvy mezi těmito
subjekty. Zákazník se může před uzavřením smlouvy či před využitím služby
seznámit s obchodními podmínkami operátora.

2.4.
Poskytovatel prohlašuje a zákazník bere na vědomí, že využití služeb
poskytovatele je zásadně bezúplatné, a poskytovatel si za tyto služby
nebude na zákazníkovi žádat žádné platby. Tímto není dotčen nárok
poskytovatele žádat na zákazníkovi náhradu případné škody. III Uzavření
smlouvy

3.1
Svou telefonickou, elektronickou nebo písemnou rezervační poptávkou nezávazně
dovolujete poskytovatelovi uzavření objednávky na zprostředkování
internetu a televize. V případě poptávky přes internet činí klient
poskytovatele nezávaznou nabídku na základě smlouvy o obstarání věci.
Poskytovatel si vyhrazuje přijetí poptávek. Smlouva bude uzavřena teprve tehdy,
až poskytovatel nebo operátor klientovi písemně, telefonicky nebo e-mailem
rezervaci potvrdí. IV Odpovědnost4.1 Poskytovatel je vůči klientovi odpovědný
za řádné zprostředkování internetového a nebo televizního připojení,
a to v rámci své povinnosti postupovat s pečlivostí řádného
obchodníka. Poskytovatel ručí na základě této smlouvy výhradně pouze
v případě chybějících přislíbených vlastností, při porušení hlavních
smluvních plnění, jakož i v různých případech porušení smluvních závazků
při výlučně úmyslném jednání nebo hrubé nedbalosti.

4.2
Poskytovatel vylučuje svou odpovědnost za nezávazné porušení povinností
z nedbalosti, pokud se takové porušení netýká důležitých smluvních
povinností. Totéž platí i pro porušení povinností ze strany osob, které
poskytovatel pověřil plněním smluvních závazků.V. Ochrana osobních údajů5.1
Ochrana Vašich osobních údajů je pro nás velice důležitá. Zjišťování,
zpracování a použití Vašich osobních údajů probíhá v souladu se zákonnými
předpisy. Podrobnosti jsou uvedeny v našem prohlášení o ochraně
osobních údajů.VI. Závěrečná ustanovení6.1 Pokud je nebo se stane některé
z předešlých ustanovení neúčinným, ostatní ustanovení zůstávají přesto
nadále platná. Účinnost smlouvy jako celku zůstává nedotčena. Neúčinnost
zprostředkované cestovní smlouvy se netýká zprostředkovatelské smlouvy.6.2
V případě porušení těchto smluvních podmínek užívání nebo při důvodném
podezření, že k porušení došlo, je poskytovatel oprávněn kdykoli vyloučit příslušného
klienta z užívání této webové stránky a nebo servisu, jakmile budou
uzavřeny již provedené rezervace.

6.3
Tyto obchodní podmínky se řídí českým právem.